Vid intresse eller frågor angående jobb eller varför jag inte har något på fötterna i bilden ovan så tveka inte att ta kontakt. 

En vanlig fråga är dock: "Hur mycket kostar det?" .... Ja knepig fråga att besvara på rak arm för det är ju inte "one-size-fits-all". Bättre är att skicka ett meddelande så kan vi föra en dialog angående just dina/era behov och budget, så vi kan skräddarsy en lösning.

 Fakturering sker via Frilansfinans.se

Name *
Name

If interested or questions regarding assignments or why I don´t have any socks in the picture above, don’t hesitate to contact me.

A common question is: “what is your prises?”… Well though question to answer straight up, there is no “one-size-fits-all”. It is better to just send me a message, and we can have a dialog about your needs and budget. In that way we can tailor a solution for you.

Billing is made through Frilansfinans.se